Shikishima No ........@        No. 309c

•~“‡‚Μ EEE    

 

Shiki____shimaf_____s 

Yamato__  Spi__ri_____t     when  people   ask abo___ut,

The answer_  would be______  gWild  Cherry  Blossom______sh

Fra_gran _____t   in the rising  sun_____.

 

The answer_  would be______  gWild  Cherry  Blossom______sh

Fra_gran_____t   in the rising  sun_____.

 

 

    (B. Itofs Memo:

    @    Shikishimafs Yamato spirit when people may ask about,

          I would like to quote wild cherry blossoms giving out fragrance in the morning sun. 

 

What are, in the rising sun____,  scenting___  the air,

                                        are wild cherry____  blossom______s . )

 

 

2004. 5. 9, 11, 13             @@@@ Translated by :  B. Ito

(2004. 5. 12, 13    advice from ueshiba, Bart Mathias, sci.lang.japan)

2004. 5. 13, 14, 19, 6/ 14

 

  w@•~“‡‚Μ

@‘ε˜aS‚πl‚Ƃ͂΁@

’©“ϊ‚Ι“υ‚€ŽRχ‰Τ@x@ –{‹ι’·